Huawei — Touch the Moon

Promocija mobitela svjetlosnom instalacijom

Huawei je u predstavljanju novog modela P60 isticao superiorne karakteristike kamere za fotografiranje noćnog neba. Poseban način rada, koji olakšava kadriranje noćnog neba u uvjetima manje dostupnosti svijetla, nazvan je „Super Moon“. U suradnji s Real Grupom organizirali smo hrvatsku premijeru.

Ideja za promociju nametnula se sama. Plato skriven u mračnom dijelu Trga Mažuranića bio je idealna lokacija za postavljanje svjetlosne instalacije s pet metara velikim mjesecom u središtu. Krug postavljen ispod mjeseca predstavljao je stiliziranu sjenu i služio je kao polje za projekciju animacija Branimira Štivičića. Instalaciju su upotpunile dvije pozicije za fotografiranje posjetitelja.

Poruka instalacije „Touch the Moon“ bila je skretanje pažnje na svjetlosno onečišćenje koje uzrokuju gradovi prekomjernom rasvjetom.


Objavljeno

Tags: